Vaše nemovitost
naše starost

Vyzkoušejte nás

Proč vybrat nás?

- Protože každá nemovitost je majetek a je potřeba se o něj dobře starat.
- Protože my klademe důraz na správnou evidenci nákladů a záloh a jejich rozpočítávání na jednotky.
- Protože pečlivě vybíráme naše zaměstnance a dbáme o jejich neustálé vzdělávání.
- Protože máme řadu zkušeností a snažíme se vždy pro naše klienty najít co nejlepší řešení.
- Protože - když něco nevíme - nebojíme se zeptat odborníků.
- Protože nabízíme řadu dalších služeb nad rámec běžné smlouvy o správě.
- Protože se pro naše klienty snažíme vytvářet portfolio kvalitních a spolehlivých dodavatelů odborných prací.
- Protože  náš klient má vždy možnost volby vlastního dodavatele, jeho volbu vždy respektujeme.
- Protože naši klienti mají na našich webových stránkách svoji klientskou sekci, kde mají uložené a kdykoliv přístupné svoje důležité dokumenty, jako je prohlášení vlastníka, stanovy, faktury, plán revizí apod.
- Protože součástí naší práce je vedení technické dokumentace a podrobná evidence námi realizovaných zakázek.
- Protože naši klienti přesně vědí, co je předmětem naší cenové nabídky a kolik zaplatí. Všechny naše činnosti jsou hrazeny podle ceníku nebo podle cenové nabídky, která musí být klientem odsouhlasena vždy předem.
- Protože máme spoustu spokojených klientů.

Vlastníkem společnosti CEBYT Krkonoše s.r.o. je společnost CEBYT, a.s., která se zabývá správou nemovitostí v Praze a  ve Středočeském  kraji. CEBYT, a.s. tak poskytuje společnosti CEBYT Krkonoše s.r.o. pevné zázemí pro vykonávání kvalitní správy.
CEBYT, a.s. vznikl v roce 2005 z důvodu potřeby kvalitní a zodpovědné správy vlastního bytového fondu. Postupně svoji činnost rozšiřoval a nasbírané poznatky a zkušenosti zúročuje i při správě nemovitostí jiným subjektům - společenstvím vlastníků, spoluvlastníkům, bytovým družstvům i firmám, jimž se stará o jejich nemovitosti.
Dlouhodobě spolupracujeme s advokátními kancelářemi, konzultujeme s nimi správné postupy při řešení problémů s neplatiči, převody bytového družstva na společenství vlastníků, řešení problémů našich klientů, úpravy stanov, změny prohlášení vlastníka apod.
Konkurenční správcovské firmy neporážíme cenou, ale kvalitou odvedené práce.
 

Evidujeme   vlastníky,  resp.  nájemníky v objektu, navrhneme optimální způsob  rozpočítání  nákladů. V požadovaných intervalech vám poskytneme informace o nákladech, které se týkají vašeho objektu, a o platební morálce vlastníků / nájemníků jednotek v objektu. Postaráme se o vaše doklady, od kontroly jejich formální náležitosti, přes jejich zaevidování v účetnictví (příp. v daňové evidenci), až po jejich přehledné založení. Účetnictví zpracováváme průběžně, výsledky poskytujeme i v průběhu roku. Sestavíme daňové přiznání k dani z příjmu, sestavíme účetní závěrky k 31.12., vyhotovíme přehledné inventarizace. Pomůžeme s bankovními úvěry i s podklady pro pojišťovnu.
V posledních letech jsme zainvestovali do moderního softwaru firmy za účelem důsledné evidence zakázek, informací, dokumentů, fotografií apod. Využíváním tohoto softwaru jsme dosáhli zefektivnění naší práce, ale především rychle získáváme důležité informace z historie, které by jinak snadno upadly v zapomnění, např. informace o technickém vybavení objektu, o historii a způsobu prováídění oprav v objektu, cenách apod.
 

Chci zjistit více

* povinná položka
Odeslat

Pokud hledáte správce pro svoji nemovitost, rádi Vám nabídneme naše služby. Vyplňte své jméno a název SVJ / družstva / firmy nebo identifikaci nemovitosti, o jejíž správu máte zájem.
Dále uveďte telefonický kontakt na Vás, případně mailovou adresu, abychom s Vámi mohli Vaše požadavky dořešit.
Protože každá nemovitost má svoje specifika, připravíme nabídku přímo pro Vaši nemovitost.

CEBYT Krkonoše s.r.o.
Ostrovní 222/8, 110 00 Praha 1

provozovna: Horská 6, 541 01 Trutnov

OBCHODNÍ ODDĚLENÍ
Tel.: +420 601 385 281
Email: obchod@cebyt.cz

Jak nejrychleji
k nám

Naši kancelář najdete v Trutnově, v objektu Horská 6 (na pěší zóně naproti OD Máj), v 1. patře vedle kanceláře České pojišťovny, a.s..

© 2016 CEBYT, a.s.